• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

FAQ

Create on 01 Aug 2019

Apakah diperlukan Jaminan Pelaksanaan untuk pengadaan melalui ePurchasing?

Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan melalui ePurchasing.


ePurchasing

FAQ

Create on 01 Aug 2019

Apakah diperlukan Jaminan Pelaksanaan untuk pengadaan melalui ePurchasing?

Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan melalui ePurchasing.


ePurchasing